ICT

Làm sao để chuyển hóa việc riêng thành “việc học”?

chán giảng đường, ICT, MOOCS Thạo công nghệ thông tin nhưng 80% sinh viên sử dụng mạng xã hội làm việc riêng. “Chuyển hóa việc riêng thành ‘việc học” như thế nào? Buổi ra mắt của một trường học đặc biệt 80% làm việc riêng TS Shaun Nykvist – giảng viên chính môn Ứng dụng ICT trong giáo dục, Trường more »