Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông thông báo xét tuyển nguyện vọng 2

chính thức thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của Học viện.

hoc vien cong nghe buu chinh vien thong Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông thông báo xét tuyển nguyện vọng 2

Theo đó, điểm trúng tuyển với đối tượng đóng học phí như trường công lập là 23 điểm- mức áp dụng chung cho cả phía Bắc và phía Nam. Các ngành đào tạo mà SV phải tự túc học phí thì điểm trúng tuyển phía Bắc dao động ở mức 18-19,5 điểm tùy từng ngành và ở phía Nam là 15,5-16,5 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành được xác định như sau:

Cơ sở phía Bắc (BVH):

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập

KHỐI A, A1, D1

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Điểm trúng tuyển của

đối tượng tự túc học phí đào tạo

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Ghi chú

(điểm ưu tiên theo đối tượng và

khu vực tuyển sinh)

KHỐI

A, A1

KHỐI D1
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  
– KT Điện tử truyền thông D520207 23,0 18,5   Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)
– Công nghệ KT Điện, điện tử D510301 23,0 18,0
– Công nghệ thông tin D480201 23,0 19,5
– An toàn thông tin D480202 23,0 19,5
– Công nghệ đa phương tiện D480203 23,0 19,5 20,0
– Quản trị kinh doanh D340101 23,0 18,5 19,0
– Marketing D340115 23,0 18,0 18,5
– Kế toán D340301 23,0 18,5 19,0
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
– KT Điện tử truyền thông C510302 11,0  
– Công nghệ thông tin C480201 11,0
– Quản trị kinh doanh C340101 11,0 11,0
– Kế toán C340301 11,0 11,0

Cơ sở phía Nam (BVS):

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập

KHỐI A, A1, D1

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Điểm trúng tuyển của

đối tượng tự túc học phí đào tạo

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Ghi chú

(điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh)

KHỐI

A, A1

KHỐI D1
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  
– KT Điện tử truyền thông D520207 23,0 16,0   Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)
– Công nghệ KT Điện, điện tử D510301 23,0 15,5
– Công nghệ thông tin D480201 23,0 16,0
– Công nghệ đa phương tiện D480203 23,0 16,0 16,5
– Quản trị kinh doanh D340101 23,0 16,0 16,5
– Marketing D340115 23,0 16,0 16,5
– Kế toán D340301 23,0 16,0 16,5
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
– KT Điện tử truyền thông C510302 10,0  
– Công nghệ thông tin C480201 10,0
– Quản trị kinh doanh C340101 10,0 10,0
– Kế toán C340301 10,0 10,0

Học viện cũng dành nhiều chỉ tiêu để nguyện vọng bổ sung đối với cả hệ ĐH, CĐ. Điều kiện để được tham gia ở từng ngành cụ thể như sau:

Cơ sở phía Bắc (BVH):

TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu

xét tuyển

Mức điểm nhận hồ sơ

theo khối thi

(áp dụng cho HSPT ở KV3)

KHỐI

A, A1

KHỐI D1
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
– KT Điện tử truyền thông D520207 180 Từ 18,5  
– Công nghệ KT Điện, điện tử D510301 100 Từ 18,0
– Công nghệ thông tin D480201 150 Từ 19,5
– An toàn thông tin D480202 70 Từ 19,5
– Công nghệ đa phương tiện D480203 100 Từ 19,5 Từ 20,0
– Quản trị kinh doanh D340101 150 Từ 18,5 Từ 19,0
– Marketing D340115 150 Từ 18,0 Từ 18,5
– Kế toán D340301 150 Từ 18,5 Từ 19,0
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
– KT Điện tử truyền thông C510302 100 Từ 11,0  
– Công nghệ thông tin C480201 100 Từ 11,0
– Quản trị kinh doanh C340101 90 Từ 11,0 Từ 11,0
– Kế toán C340301 90 Từ 11,0 Từ 11,0

 

Cơ sở phía Nam (BVS):

 

TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu

xét tuyển

Mức điểm nhận hồ sơ

theo khối thi

(áp dụng cho HSPT ở KV3)

KHỐI

A, A1

KHỐI D1
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
– KT Điện tử truyền thông D520207 80 Từ 16,0  
– Công nghệ KT Điện, điện tử D510301 70 Từ 15,5
– Công nghệ thông tin D480201 160 Từ 16,0
– Công nghệ đa phương tiện D480203 60 Từ 16,0 Từ 16,5
– Quản trị kinh doanh D340101 100 Từ 16,0 Từ 16,5
– Marketing D340115 70 Từ 16,0 Từ 16,5
– Kế toán D340301 120 Từ 16,0 Từ 16,5
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
– KT Điện tử truyền thông C510302 50 Từ 10,0  
– Công nghệ thông tin C480201 50 Từ 10,0
– Quản trị kinh doanh C340101 40 Từ 10,0 Từ 10,0
– Kế toán C340301 50 Từ 10,0 Từ 10,0

NGỌC HÀ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>