Danh sách các trường Dự bị đại học, Dự bị Đại học dân tộc (CN năm 2014)

Photo0160 Danh sách các trường Dự bị đại học, Dự bị Đại học dân tộc (CN năm 2014)

Dự bị Đại học, Dự bị Đại học dân tộc là loại hình trường chuyên biệt thuộc hệ thống các trường đại học, cao đẳng được thành lập dành riêng cho học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh có đủ trình độ vào học tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Nó cũng làm nhiệm vụ đào tạo, tạo nguồn cán bộ quản lý, cán bộ khoa học người dân tộc thiểu số.

  • Trường Dự bị Đại Học TP.HCM
  • Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương Việt Trì – Phú Thọ
  • Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn
  • Trường Dự bị Đại học dân tộc Nha Trang

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>