Danh sách các trường đại học, trường sĩ quan quân sự Việt Nam (CN năm 2014)

158705720120913105017724 Danh sách các trường đại học, trường sĩ quan quân sự Việt Nam (CN năm 2014)

Hiện nay ở Việt Nam có tất cả 24 trường đại học, cao đẳng quân sự đào tạo sĩ quan cho tất cả các ngành, cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trong đó có 22 trường tuyển học sinh phổ thông và hạ sĩ quan, binh sĩ. Học viện Quốc phòng ở Hà Nội chỉ tuyển sinh các sĩ quan đã tốt nghiệp các trường, học viện quân sự cấp trung. Học viện Lục quân Đà Lạt chỉ tuyển sinh các sĩ quan đã tốt nghiệp các trường Đại học Trần Quốc Tuấn, Đại học Nguyễn Huệ, tăng – thiết giáp, công binh, pháo binh, phòng hóa, thông tin, đặc công.

Các trường quân sự do Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, chỉ đạo về mặt nội dung chương trình đào tạo. Sinh viên muốn dự thi vào các trường này cần phải đạt các tiêu chuẩn về sức khoẻ, lý lịch. Ngoài ra, một số học viện, trường cao đẳng có đào tạo hệ dân sự, phục vụ quá trình phát triển của đất nước. Các sinh viên hệ dân sự phải đóng tiền học và không phải đạt các tiêu chuẩn về sức khoẻ, chính trị.

 1. Trường Đại học Ngô Quyền
 2. Trường Sĩ quan Không quân
 3. Trường Đại học Chính trị
 4. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa
 5. Trường Đại học Trần Quốc Tuấn
 6. Trường Đại học Nguyễn Huệ
 7. Trường Đại học Thông tin liên lạc
 8. Trường Sĩ quan Pháo binh
 9. Trường Sĩ quan Phòng hóa
 10. Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp
 11. Trường Sĩ quan Đặc công

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>