Danh sách các trường đại học công lập theo ngành dân sự (CN năm 2014)

 Danh sách các trường đại học công lập theo ngành dân sự (CN năm 2014)

Gồm các trường đại học, học viện trực thuộc cùng lúc bộ giáo dục và bộ ngành đào tạo, hoặc tổ chức, đoàn thể…

 1. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 2. Trường Đại học Công đoàn
 3. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
 4. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 5. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
 6. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
 7. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
 8. Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung
 9. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
 10. Trường Đại học Dược Hà Nội
 11. Trường Đại học Dầu Khí
 12. Trường Đại học Đà Lạt
 13. Trường Đại học Điện lực
 14. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
 15. Trường Đại học Đồng Tháp
 16. Trường Đại học Hà Nội
 17. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
 18. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
 19. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
 20. Trường Đại học Kiên Giang
 21. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 22. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
 23. Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
 24. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 25. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
 26. Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
 27. Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
 28. Trường Đại học Giao thông Vận tải
 29. Trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở 2
 30. Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
 31. Trường Đại học Lao động – Xã hội
 32. Trường Đại học Lao động – Xã hội cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 33. Trường Đại học Luật Hà Nội
 34. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
 35. Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
 36. Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam cơ sở 2, Đồng Nai
 37. Trường Đại học Mỏ – Địa chất
 38. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 39. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
 40. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 41. Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
 42. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
 43. Trường Đại học Ngoại thương
 44. Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 45. Trường Đại học Nha Trang
 46. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
 47. Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
 48. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
 49. Trường Đại học Sao Đỏ
 50. Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
 51. Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
 52. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 53. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 54. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 55. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
 56. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
 57. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
 58. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
 59. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
 60. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 61. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
 62. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
 63. Trường Đại học Tài chính – Kế toán
 64. Trường Đại học Tài chính – Marketing
 65. Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh
 66. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
 67. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
 68. Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
 69. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
 70. Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
 71. Trường Đại học Thủy lợi cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 72. Trường Đại học Thủy lợi
 73. Trường Đại học Thương mại
 74. Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 75. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
 76. Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
 77. Trường Đại học Việt – Đức
 78. Trường Đại học Xây dựng
 79. Trường Đại học Xây dựng miền Tây
 80. Trường Đại học Xây dựng miền Trung
 81. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
 82. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 83. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
 84. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 85. Trường Đại học Y Hà Nội
 86. Trường Đại học Y tế Công cộng
 87. Trường Đại học Y khoa Vinh
 88. Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch
 89. Viện Đại học Mở Hà Nội

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>