Danh sách các trường đại học công lập địa phương (CN năm 2014)

dh1 2 Danh sách các trường đại học công lập địa phương (CN năm 2014)

Hình thức là các trường đại học đào tạo tổng hợp dưới sự quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Hoạt động theo loại hình trường đại học công lập.

 1. Trường Đại học An Giang
 2. Trường Đại học Bạc Liêu
 3. Trường Đại học Đồng Nai
 4. Trường Đại học Hải Dương
 5. Trường Đại học Hải Phòng
 6. Trường Đại học Hồng Đức
 7. Trường Đại học Hà Tĩnh
 8. Trường Đại học Hoa Lư
 9. Trường Đại học Hùng Vương
 10. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
 11. Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
 12. Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 13. Trường Đại học Phú Yên
 14. Trường Đại học Quảng Bình
 15. Trường Đại học Quảng Nam
 16. Trường Đại học Sài Gòn
 17. Trường Đại học Thủ Dầu Một
 18. Trường Đại học Tân Trào
 19. Trường Đại học Tiền Giang
 20. Trường Đại học Thái Bình
 21. Trường Đại học Trà Vinh
 22. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>