Danh sách các học viện theo ngành dân sự (CN năm 2014)

diem chuan hoc vien hang khong viet nam Danh sách các học viện theo ngành dân sự (CN năm 2014)

Gồm các trường đại học, học viện trực thuộc cùng lúc bộ giáo dục và bộ ngành đào tạo, hoặc tổ chức, đoàn thể…

 1. Học viện Âm nhạc Huế
 2. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 3. Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 4. Học viện Chính sách và phát triển
 5. Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
 6. Học viện Xây dựng Đảng
 7. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
 8. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
 9. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 10. Học viện Hàng không Việt Nam
 11. Học viện Hành chính
 12. Học viện Hành chính cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 13. Học viện Khoa học xã hội
 14. Học viện Kỹ thuật Mật mã
 15. Học viện Ngân hàng
 16. Học viện Ngoại giao Việt Nam
 17. Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 18. Học viện Phụ nữ Việt Nam
 19. Học viện Quản lý Giáo dục
 20. Học viện Tài chính
 21. Học viện Thanh thiếu niên
 22. Học viện Tư Pháp
 23. Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam
 24. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>