Danh sách các đại học và trường đại học cấp vùng (CN năm 2014)

dai hoc da nang tuyen sinh nam 2014 Danh sách các đại học và trường đại học cấp vùng (CN năm 2014)

Các đại học và trường đại học cấp vùng cũng có các thành viên trực thuộc là các khoa và/hoặc các trường đại học (3 đại học vùng được giao quyền tự chủ như các đại học quốc gia). Người đứng đầu của một đại học vùng gọi là giám đốc; trong khi người đứng đầu của một trường đại học cấp vùng gọi là hiệu trưởng. Các (trường) đại học cấp vùng này thường nằm tại các khu vực kinh tế động lực của một vùng có nhiều các khu công nghiệp, đô thị.

 • Trường Đại học Tây Bắc: Trường đại học cấp vùng, ở miền núi Tây Bắc Việt Nam.
 • Đại học Thái Nguyên: Đại học vùng, ở Vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam, có trụ sở chính tại Thái Nguyên, gồm các thành viên:
 1. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 2. Trường Đại học Khoa học
 3. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
 4. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
 5. Trường Đại học Nông Lâm
 6. Trường Đại học Sư phạm
 7. Trường Đại học Y Dược
 8. Khoa Ngoại ngữ
 9. Khoa Quốc tế
 10. Trường Cao đẳng Kinh Tế-Kỹ Thuật
 • Trường Đại học Vinh: Trường đại học cấp vùng, ở Bắc Trung bộ Việt Nam.
 • Đại học Huế: Đại học vùng Bắc Trung bộ Việt Nam, có trụ sở chính tại thành phố Huế, đại học trọng điểm quốc gia, gồm các thành viên:
 1. Khoa Luật
 2. Khoa Du lịch
 3. Khoa Giáo dục thể chất
 4. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
 5. Trường Đại học Khoa học
 6. Trường Đại học Kinh tế
 7. Trường Đại học Nghệ thuật
 8. Trường Đại học Ngoại ngữ
 9. Trường Đại học Nông Lâm
 10. Trường Đại học Sư phạm
 11. Trường Đại học Y Dược
 • Đại học Đà Nẵng: Đại học vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, có trụ sở chính tại Đà Nẵng, đại học trọng điểm quốc gia, gồm các trường, khoa trực thuộc sau:
 1. Khoa Y Dược
 2. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 3. Trường Đại học Bách khoa
 4. Trường Đại học Kinh tế
 5. Trường Đại học Ngoại ngữ
 6. Trường Đại học Sư phạm
 7. Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng
 8. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
 • Trường Đại học Quy Nhơn: Trường đại học (cấp) vùng duyên hải Nam Trung bộ, Việt Nam.
 • Trường Đại học Tây Nguyên: Trường đại học (cấp) vùng Tây Nguyên, Việt Nam.
 • Trường Đại học Cần Thơ: Trường đại học (cấp) vùng Tây Nam bộ, Việt Nam.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>