Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ

Trong vòng 14 giờ, lớp năm thứ nhất của Học viện Mỹ (còn được gọi là Plebes) phải làm việc nhóm để hoàn thành các cả về thể chất lẫn tinh thần nhằm chuẩn bị cho những thực tế sau này cũng như các kỹ năng cần thiết khác.

20140515172949 b1 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
Phillip Metcalfe hét lên khi cùng đồng đội nhấc cây gỗ trong suốt thử thách có tên gọi Sea Trials – thử thách kết thúc năm học đầu tiên ở Học viện Hải quân Mỹ
20140515172949 b2 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
Một chuẩn úy năm thứ nhất đang bò trườn trên bùn
20140515172949 b3 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
 Cùng nhấc một cây gỗ
20140515173009 b4 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
Leo dây thừng trong buổi thử thách Sea Trials
20140515173009 b5 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
20140515173009 b6 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
Bài tập chiến đấu trên cạn
20140515173024 b7 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
Bài tập lộn qua cây sào
20140515173024 b8 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
20140515173024 b9 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
20140515173043 b10 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
Những giọt mồ hôi sau giờ tập vất vả
20140515173043 b11 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
Chiến đấu trên mặt đất
20140515173043 b12 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
20140515173101 b13 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
20140515173101 b14 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
Chạy trên cát và nước
20140515173101 b15 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
Bò dưới dây thép gai
20140515173124 b16 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
20140515173124 b17 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
Giữ tư thế không để đầu chạm nước
20140515173124 b18 Cùng tham quan 1 ngày tập luyện sinh viên hải quân Mỹ
  • Nguyễn Thảo(Theo Chron)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>