Trường Đại Học

Danh sách các trường Dự bị đại học, Dự bị Đại học dân tộc (CN năm 2014)

Dự bị Đại học, Dự bị Đại học dân tộc là loại hình trường chuyên biệt thuộc hệ thống các trường đại học, cao đẳng được thành lập dành riêng cho học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh có đủ trình độ vào học tại các trường more »

Danh sách các trường đại học ngoài công lập (CN năm 2014)

Đại học dân lập và tư thục là loại hình Trường do một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân thành lập và tự đầu tư. Các trường này chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường đặt trụ more »

Danh sách các trường đại học công lập địa phương (CN năm 2014)

Hình thức là các trường đại học đào tạo tổng hợp dưới sự quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Hoạt động theo loại hình trường đại học công lập. Trường Đại học An Giang Trường Đại học Bạc Liêu Trường Đại học Đồng Nai Trường Đại học Hải Dương Trường Đại more »

Danh sách các trường đại học công lập theo ngành dân sự (CN năm 2014)

Gồm các trường đại học, học viện trực thuộc cùng lúc bộ giáo dục và bộ ngành đào tạo, hoặc tổ chức, đoàn thể… Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Trường Đại học Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Trường Đại học more »

Danh sách các trường đại học Công An Việt Nam (CN năm 2014)

Các trường công an đào tạo sỹ quan công an. Các trường này cũng mang tính chất đào tạo đặc thù riêng để phù hợp với ngành Công an. Các trường công an do Bộ Công an, mà trực tiếp là Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân quản lý. Muốn được more »

Danh sách các trường đại học, trường sĩ quan quân sự Việt Nam (CN năm 2014)

Hiện nay ở Việt Nam có tất cả 24 trường đại học, cao đẳng quân sự đào tạo sĩ quan cho tất cả các ngành, cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trong đó có 22 trường tuyển học sinh phổ thông và hạ sĩ quan, binh sĩ. Học viện Quốc phòng more »

Danh sách các đại học và trường đại học cấp vùng (CN năm 2014)

Các đại học và trường đại học cấp vùng cũng có các thành viên trực thuộc là các khoa và/hoặc các trường đại học (3 đại học vùng được giao quyền tự chủ như các đại học quốc gia). Người đứng đầu của một đại học vùng gọi là giám đốc; trong khi người đứng more »