Trường Cao Đẳng

Danh sách các trường các trường cao đẳng Việt Nam (CN năm 2014)

Dưới đây là danh sách 222 trường cao đẳng của Việt Nam, nó bao gồm những trường hoạt động theo loại hình công lập, bán công, dân lập và tư thục: Trung du Miền núi Phía Bắc Trường Cao đẳng Cơ Khí Luyện Kim Trường Cao đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp Trường more »

Danh sách các trường cao đẳng Công An Việt Nam (CN năm 2014)

Các trường công an đào tạo sỹ quan công an. Các trường này cũng mang tính chất đào tạo đặc thù riêng để phù hợp với ngành Công an. Các trường công an do Bộ Công an, mà trực tiếp là Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân quản lý. Muốn được more »

Danh sách các trường cao đẳng Quân Sự Việt Nam (CN năm 2014)

Hiện nay ở Việt Nam có tất cả 24 trường đại học, cao đẳng quân sự đào tạo sĩ quan cho tất cả các ngành, cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trong đó có 22 trường tuyển học sinh phổ thông và hạ sĩ quan, binh sĩ. Học viện Quốc phòng more »