Bốn trường đại học đã đề xuất đổi mới cơ chế hoạt động

Văn Phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014- 2017 đối với 4 trường trực thuộc Bộ GD-ĐT.tsinh Bốn trường đại học đã đề xuất đổi mới cơ chế hoạt động

Nhất trí với nội dung cơ bản của dự thảo đề án do Bộ GD-ĐT trình nhưng Phó thủ tướng cho rằng cần rà soát để lựa chọn các nhiệm vụ phù hợp được giao cho các trường tự quyết định và chịu trách nhiệm, gắn với chuẩn kết quả thực hiện để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ và Bộ GD-ĐT phải căn cứ thực tiễn đễ xây dựng tiêu chí tuyển chọn và chỉ tiêu tổng biên chế viên chức tối đa của từng trường trong thời gian thí điểm, xây dựng chế độ trả lương, các quy định về nguồn thu được phép và không được phép, chế độ phân phối tài chính, trong đó khuyến khích chính sách chi thưởng, nâng cao năng suất, chất lượng lao động.

Theo đề xuất của Bộ GD-ĐT, 4 trường sẽ áp dụng đổi mới cơ chế hoạt động gồm có Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Hà Nội, trường ĐH Kinh tế quốc dân, trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Cũng theo Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, các đề án của ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐHQG TP.HCM phải nghiên cứu để lồng ghép đưa các nội dung liên quan đến hai đại học vào dự thảo để xem xét phê duyệt.

VĨNH HÀ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>